جستجو ...


نویسنده

مژده شاه نعمت الهی

سال‌هاست می‌نویسم. قبل‌ترها، یادداشت‌های روزانه. این روزها، این علاقه دیرینه، کمی جنبه حرفه‌ای تری به خود گرفته است! افتخاری است نام لیداوب، برای من. به عنوان جایی برای نوشتن، آموختن و آموزش دادن!
مژده شاه نعمت الهی
@shahnematollahi
به اشتراک بگذارید

شغل : مادر / کپی رایتر

مقالات منتشر شده : 31