پکیج Search String در لاراول

Laravel Search String، یک پکیج کاربردی در لاراول است که توسط لوریس لویا توسعه داده شده و می‌تواند یک رشته قابل خواندن را دریافت کند و به صورت خودکار پرسوجوی پایگاه داده معادل با آن را ایجاد کند.

نمونه تصویری این پکیج به صورت زیر است:متاسفانه فقط اعضای سایت قادر به مشاهده این مقاله هستند