استفاده از پکیج Laravel Mix Preload در فریم ورک لاراول

Laravel Mix Preload پکیجی در لاراول است که توسط Sebastian De Deyne و Spatie طراحی شده است و لینک‌های preload و prefetch را براساس فایل Mix شما اضافه می‌کند. این پکیج یک دستورالعمل Blade را نمایش می‌دهد که لینک‌ها را براساس تکه‌ای از نام ‌آن‌ها و با "preload" و "prefetch" رندر می‌کند.

در این قسمت، شرح اصلی آنچه که شما در قالب طرح خود به آن نیاز دارید را مشاهده می‌کنید:

<head>
<title>Preloading things</title>

@preload
</head>

براساس نام قطعه‌های موجود در فایل mix-manifest.json چیزی که رندر می‌شود به صورت زیر خواهد بود:

<link rel="prefetch" href="/css/prefetch-otherpagecss.css" as="style">
<link rel="preload" href="/js/preload-biglibrary.js" as="script">
<link rel="preload" href="/js/vendors~preload-biglibrary.js" as="script">

اگر با مفاهیم prefetch و preload آشنایی ندارید، مطلب زیر می‌تواند یک خلاصه کوتاه در تعریف آن‌ها باشد:

Preload منابعی است که در صفحه فعلی استفاده خواهد شد. Prefetch منابعی است که در پیمایش‌های بعدی و در طول راهبری‌های چندگانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آشنایی با پکیج‌های بیشتر در لاراول:

معرفی پکیج Laravel Befriended در لاراول

استفاده از پکیج REST API Response Builder در لاراول

معرفی پکیج Favicon در لاراول

می‌توانید اطلاعات کامل در مورد این پکیج، دستورالعمل‌های کامل نصب و کد منبع آن را در GitHub مشاهده کنید. برای خواندن مقالات بیشتر در زمینه فریم ورک لاراول با ما در لیداوب همراه باشید.