ایجاد یک برنامه یادداشت برداری آنی با Vue.js و Firebase

برای نصب و استفاده از ماژول vue-cli، باید ابتدا Node.js را نصب کنید. برای این منظور، فایل نصبی را از وب سایت رسمی Node.js دانلود کنید و پس از نصب، کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.

 متاسفانه فقط اعضای ویژه قادر به مشاهده این مقاله هستند

ارتقا حساب کاربری به حساب ویژه