استفاده از ساختار شبکه ای در CSS

برای ایجاد این ساختار از ویژگی display با مقدار grid استفاده می‌شود. شما می‌توانید این ویژگی را برای هر عنصری از صفحه به کار ببرید. با این کار، آن عنصر ساختار شبکه‌ای پیدا می‌کند و عناصر فرزند آن نیز آیتم‌های این ساختار شبکه‌ای محسوب می‌شود.

برای مثال، فرض کنید که می‌خواهیم یک جدول 3 *3 برای بازی Tic-Tac-Toe ایجاد کنیم. ابتدا کدهای HTML را به صورت زیر می‌نویسیم:متاسفانه فقط اعضای سایت قادر به مشاهده این مقاله هستند