تفاوت میان Agile و Scrum در چیست؟

در مقاله امروز از لیداوب، به بررسی تفاوت‌های بین نرم افزار Agile و Scrum از جنبه‌های مختلف خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

نرم افزار Agile، مجموعه فرآیندهای لازم برای توسعه نرم افزار را شامل می‌شود، مانند RUP (فرآیند یکپارچه رابطه‌ای)، Scrum ،XP (برنامه نویسی مفرط) و غیره. همان گونه که متوجه شدید Scrum تنها یکی از زیر مجموعه‌های Agile محسوب می‌شود. متدولوژی Agile یک روند قابل سفارشی آبشاری ارائه می‌کند که در آن شما باید هر آنچه را برای توسعه نرم افزار نیاز دارید، تحلیل و مستند کنید و پیش از ساخت محصول واقعی، باید یک الگو از آن ایجاد کنید.متاسفانه فقط اعضای سایت قادر به مشاهده این مقاله هستند