جستجو ...


ساخت کنترلر و مدل یا ماگریشن و مدل با استفاده از یک دستور artisan در لاراول

ساخت کنترلر و مدل یا ماگریشن و مدل با استفاده از یک دستور artisan در لاراول


لاراول پر از ترفندهای کوچک و راه های بسیار سریع برای ایجاد فایل ها و کلاس های مختلف با استفاده از دستور  Artisan  است . یکی از آخرین مواردی که پیدا کردم این است که می توان با استفاده از یک دستور controller + model  یا model + migration را به صورت همزمان ایجاد کرد .

بیشتر بخوانید:

لاراول چیست و چرا محبوب‌ترین فریم ورک لارول است؟

آموزش پایه لاراول نسخه 5.5

ایجاد model و controller به صورت همزمان

به صورت عادی برای ساخت کنترلر و مدل از روش زیر استفاده می کنیم :

php artisan make:model Customer
php artisan make:controller CustomersController --resource

ولی راه حل آسانتری وجود دارد :

php artisan make:controller CustomersController --model=Customer

هنگام اجرا دستور بالا از شما سوال می شود که آیا مدل مورد نظر ساخته شود یا نه :

 

question for make model

پس از تایید پیغام بالا مدل Customers و کنترلر CustomersController همزمان ایجاد می شود.

ایجاد model و migration به صورت همزمان

به صورت عادی برای ساخت ماگریشن و مدل از روش زیر استفاده می کنیم :

php artisan make:model Customer
php artisan make:migration create_customers_table --create=customers

ولی راه حل آسانتری وجود دارد :

php artisan make:model customers -m

با استفاده از دستور بالا یک مدل به نام customers و یک ماگریشن به نام create_customers_tabel همزمان ایجاد می شود.

لیست کامل دستورالعمل های artisan برای ایجاد فایل های مربوطه :

      make:auth         Scaffold basic login and registration views and r...  
      make:command      Create a new Artisan command                          
      make:controller   Create a new controller class                         
      make:event        Create a new event class                              
      make:exception    Create a new custom exception class                   
      make:factory      Create a new model factory                            
      make:job          Create a new job class                                
      make:listener     Create a new event listener class                     
      make:mail         Create a new email class                              
      make:middleware   Create a new middleware class                         
      make:migration    Create a new migration file                           
      make:model        Create a new Eloquent model class                     
      make:notification Create a new notification class                       
      make:policy       Create a new policy class                             
      make:provider     Create a new service provider class                   
      make:request      Create a new form request class                       
      make:resource     Create a new resource                                 
      make:rule         Create a new validation rule                          
      make:seeder       Create a new seeder class                             
      make:test         Create a new test class        

این نکات کوچک باعث افزایش سرعت عمل شما در برنامه نویسی می شود, تا مقاله بعدی با لیداوب همراه باشید .

 

متاسفانه فقط اعضای سایت قادر به ثبت دیدگاه هستند